ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 
 


ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ 


  ...................วัดเกรียงไกรเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ ต. เกรียงไกร อ. เมือง จ. นครสวรรค์ มีเนื้อที่ตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๕๓ ตารางวา เดิมที่วัดนั้นตั้งอยู่ในบึงบอระเพ็ด เรียกว่า วัดบึงบอระเพ็ด หรือ วัดท่าเหล็ก สร้างขึ้นเมื่อครั้งใดไม่ปรากฏหลักฐาน เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังบึงบอระเพ็ดแห่งนี้ ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๐ ทางราชการได้ประกาศเขตสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ บึงบอระเพ็ดให้ประชาชน อพยพออกจากบึงบอระเพ็ด ไปตั้งถิ่นฐานรวมกันเป็นหมู่บ้าน วัดบึงบอระเพ็ดหรือ วัดท่าเหล็กจึงได้ถูกย้ายออกมาจัดตั้งเป็นวัดเกรียงไกรเหนือในปัจจุบันนี้.   
 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org