ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 
 

ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ

 
 
 
     
  ...............หลวงพ่อองค์ดำ เป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะ ขนาดหน้าตัก ๔๙ นิ้ว ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปคู่วัดเกรียงไกรเหนือ หลวงพ่อองค์ดำ สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐาน แต่เดิมนั้นประดิษฐาน อยู่ในอุโบสถวัดบึงบอระเพ็ด หรือวัดท่าเหล็ก ซึ่งปัจจุบันมีหลักฐานพอที่จะ เป็นเครื่องพิสูจน์ ได้คือกระเบื้องดินเผาที่ี่ใช้สำหรับมุงหลังคาอุโบสถ ที่ปรากฏอยู่บนเกาะวัดกลางบึงบอระเพ็ด ปัจจุบัน หลวงพ่อองค์ดำ ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดเกรียงไกรเหนือ ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของตำบลเกรียงไกรและผู้คนที่อาศัยอยู่รอบบึงบอระเพ็ดมาช้านาน  
 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org