ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 
 
 
 
ประมวลโครงการต่างๆ
 
     
 

01 โครงการการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำทุกปี

02 โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน “ค่ายคุณธรรม” ประจำปี (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน)

03 กิจกรรมงานสานฝัน “ราตรีสัมพันธ์วันธรรมศึกษาวัดเกรียงไกรเหนือ” ส่งท้ายปีเก่า – ต้อนรับปีใหม่ ประจำปีทุกปี

04 กิจกรรมการแสดงละครพระเวสสันดรชาดก ทรงเครื่อง โดยนักเรียนธรรมศึกษาวัดเกรียงไกรเหนือ ร่วม 50 ชีวิต ประจำปี 2548

05 โครงการบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ บำเพ็ญเนกขัมมบารมี บวชศีลจารินี ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปีทุกปี

06 กิจกรรม “ชุมชนสดใส ไร้สารเสพติด” ประจำปี 2550

07 กิจกรรม “เยาวชนอาสา พัฒนาสุขภาพชุมชนเชิงคุณธรรม” (ร่วมกับสถานีอนามัยลงพื้นที่ 5 หมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาวะอนามัยของคนในชุมชน)

08 กิจกรรม “แผนที่คนดี ศรีวัดเกรียงไกรเหนือ” (สืบค้น และคนหาคนดี คนเก่ง ศรีวัดเกรียงไกรเหนือ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคนดี คนเก่งต้นแบบ )

09 กิจกรรม “ตลาดนัดคุณธรรม เครือข่ายคุณธรรมสมานฉันท์” (เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกลุ่ม โดยมี กลุ่มทูบีนับเบอร์วัน บ้านวัดไทรย์, กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ บ้านศรีอุทุมพร, กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ต.เกรียงไกร, กลุ่มธรรมศึกษาวัดเกรียงไกรเหนือ)

 
 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org