ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 
 
 
 
เป้าหมาย
 
     
  นักเรียนและเยาวชน
ที่อาศัยในเขต
ตำบลเกรียงไกร คือ หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ ,หมู่ ๓ , หมู่ที่ ๑๐ ,
ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง หมู่ที่ ๘ , หมู่ที่ ๙
และเขตตำบลปากน้ำโพ
รวมจำนวน ๗ หมู่บ้าน

ประชาชน
ที่อาศัยในเขตตำบลเกรียงไกร คือ หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ ,หมู่ ๓ , หมู่ที่ ๑๐ ,
เขตตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง หมู่ที่ ๘ , หมู่ที่ ๙
และเขตตำบลปากน้ำโพ รวมจำนวน ๗ หมู่บ้าน

โรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาของศูนย์การเรียนรู้ศีลธรรมในวัดเกรียงไกรเหนือ
จำนวน ๓ โรงเรียน คือ

๑. โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวนครู ๓ คน นักเรียน ๖๕ คน

๒. โรงเรียนทับกฤชพัฒนา ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ จำนวนครู ๓ คน นักเรียน ๓๖ คน

๓. โรงเรียนวิชาวดี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ จำนวนครู ๕ คน นักเรียน ๔๕ คน

๔. นักเรียนและเยาวชน ที่อาศัยในเขตตำบลเกรียงไกร ซึ่งศึกษาอยู่ในสถานศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค์ จำนวนครู - คน นักเรียน ๓๑ คน

* รวมจำนวน ครู ๑๑ คน นักเรียน ๑๗๗ คน
 
     
 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org