ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 
<< เสียงธรรมะ คำสอน กรรมฐาน น่าสนใจ >>
     
  เรื่อง ปราณสุริยะ สมาธิพระโพธิสัตว์
  โดย หลวงปู่พุทธอิสระ

 
 
<< เสียงธรรมะ คำสอน กรรมฐาน น่าสนใจ >>
 
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 วิถีทางตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2
   
พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 1A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 1B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 2A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 2B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 3A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 3B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 4A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 4B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 5A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 5B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 6A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 6B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 7A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 7B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 8A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 8B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 9A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 9B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 10B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน11A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 11B หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน 12B
หลวงพ่อสอนกรรมฐาน13A หลวงพ่อสอนกรรมฐาน13B    
       
ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์
ธรรมบรรยายวันที่ 1 ธรรมบรรยายวันที่ 2 ธรรมบรรยายวันที่ 3 ธรรมบรรยายวันที่ 4 ธรรมบรรยายวันที่ 5
ธรรมบรรยายวันที่ 6 ธรรมบรรยายวันที่ 7 ธรรมบรรยายวันที่ 8 ธรรมบรรยายวันที่ 9 ธรรมบรรยายวันที่ 10
ธรรมบรรยายวันที่ 11        
         
หลวงปู่พุทธอิสระ
ตอบคำถามวิชาคลำกระดูก ทำบุญให้ได้รับผลเต็มที่ ปราณสุริยะ สมาธิพระโพธิสัตว์ หลักธรรมในการดำเนินชีวิต
       
ดังตฤณ
“นักเขียน” ที่ไม่ใช่พระสงฆ์ เป็นฆราวาส เกี่ยวกับรู้เฉพาะตน ความเบื้องต้นเกี่ยวกับคอลัมน์รู้เฉพาะตน  การเจริญสติของจิตแพทย์สาว
อยากมีสมาธิอ่านหนังสือและวิธีแก้การเสพติดเกม สติดีแค่ไหนจึงควรบวช การเจริญสติของตำรวจ การเจริญสติของนักการตลาด
การเจริญสติของหมอด การเจริญสติของแม่ลูกอ่อน การเจริญสติของครูสอนเปียโน ท้อใจไม่ก้าวหน้าเสียท
ฟุ้งซ่านตลอด บุรุษผู้กระหายความตาย ไม่อยากจะเชื่อเลย อยากเหลือแต่จิต
ทำอย่างไรดี ชอบเผลอนาน เจริญสติอย่างคนช่างฝัน ไม่แน่ใจไปหมด การเจริญสติของอาจารย์นักวิจัย
การเจริญสติของนักบัญชี ขายเหล้าเจริญสติไหวไหม การเจริญสติของแม่บ้าน ดูทีไรเสียดายทุกที
ชอบพูดกับตัวเอง คิดว่าไม่เที่ยงใช้ได้ไหม จักรวาลแห่งการกระทบกระทั่ง มีคนรักจะขวางทางไปนิพพานไหม
โยคะกับการเจริญสต ไม่เข้าใจทำไมจึงหลงอย่างยืดเยื้อ เจริญสติลดความอ้วน เป็นสุขแล้วยังไง
จิตบำบัดเชิงพุทธ เป็นทอมกับดี้บรรลุธรรมได้ไหม พุทโธสู้อารมณ์ช่างฝันไหวไหม อยากให้คนรักได้ร
อยากเลิกริษยา รู้ดีกว่าพระพุทธเจ้าได้ไหม เจริญสติเพื่อฆ่าตัวตาย บรรลุธรรมขณะติดคุกได้ไหม
เบื่อจะแย่อยู่แล้ว สติท่ามกลางวิกฤตทางการเมือง เบี่ยงเบนทางเพศบรรลุได้ไหม มีน้ำใจช่วยเด็ก
       
 
     

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org