Untitled Document
  Untitled Document
   
ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

 
 
โครงการธรรมจาริก ของวัดเกรียงไกรเหนือ ครั้งที่ ๓วันที่โพสต์ : 2552-04-03
โครงการธรรมจาริก ของวัดเกรียงไกรเหนือ ครั้งที่ ๓ บ้านผู้ใหญ่ทวิด ยุติธรรม ม.๙ ต.ทับกฤช อ.ชุมชน จ.นครสวรรค์

ผู้เขียนได้ติดตามคณะพระสงฆ์แห่งวัดเกรียงไกรเหนือลงพื้นที่ ในโครงการธรรมจาริก คือการนำธรรมะเข้าถึงชาวบ้าน ซึ่งในวันนั้น (๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.) มีคณะพระสงฆ์รวมทั้งสิ้น หกรูป ซึ่งพระสงฆ์ที่มาเทศน์ในวันนี้ เป็นพระที่บวชในพรรษาซึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้

มียายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ข้าง ๆ ผู้เขียน ๆ ก็เลยถามยายว่ารู้สึกอย่างไรบ้างที่มีพระมาเทศน์ถึงบ้าน ยายก็บอกว่าดีใจมากเพราะ ยายไม่ได้ไปวัดมาสองอาทิตย์แล้ว เพราะไม่สบาย อีกอย่างช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมทำให้ไม่สะดวกในการไปวัด ปกติยายก็จะไปถือศีลในวันพระเป็นประจำอยู่แล้ว พระที่เทศน์นี้ก็เป็นหลานยาย

สถานที่ในการฟังเทศน์ก็เรียบง่าย ไม่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน วันนี้ไปเทศน์ที่หน้าบ้านผู้ใหญ่ทวิด ยุติธรรม (ชื่อบ้านคลองกำนัน ม.๙ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง)โดยมีญาติโยมทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ คนวัยทำงาน ลูกเล็กเด็กแดงก็มานั่งฟังด้วย ประมาณ ๒๐ กว่าคน

เป็นการแสดงธรรม ที่เรียบง่าย แต่ได้ใจความ การใช้ภาษาที่ชาวบ้านเข้าใจง่าย โดยไม่ได้เทศน์เป็นภาษาบาลี วันนี้เทศในเรื่องบาป-บุญ โดยสรุปดังนี้

การทำบาป จะมี สองลักษณะ คือแบบเจตนาหรือจงใจ(วางแผนฆ่า/ลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่น,การล่อลวงผู้อื่น) และการทำบาปโดยความประมาท /หรือไม่ได้ตั้งใจ (การขับรถชนคนให้ถึงแก่ชีวิต / ได้รับเสียหาย) การกระทำดังกล่าวล้วนเป็นการกระทำที่ผ่าน ทางกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม การกระทำบาปนั้นมีทั้งบาปที่หยาบ (การกระทำทางกาย และวาจา) และบาปที่ละเอียด (เป็นกระทำทางใจ)

กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ให้ผลเผ็ดร้อน ในสามลักษณะ คือ ในขณะก่อนทำ ขณะที่กำลังทำ และขณะที่ทำไปแล้ว ในชาตินี้บ้างในชาติหน้าบ้าง กรรมนั้น ๆ ล้วนเป็นบาปทั้งสิ้น แต่บุคคลมักจะไม่รู้ว่าเป็นการทำบาป ด้วยเหตุสามประการคือ หนึ่งการไม่สนใจ สองด้วยความไม่ประมาท และ สามด้วยความประมาท

ซึ่งบางคนบอกว่า การทำบาป และการทำบุญ เป็นของธรรมดาคู่กัน คนเราเกิดมาแล้วก็มีการกระทำทั้งบาปและบุญ ปนกันไป จะทำบาปอย่างเดียวหรือทำบุญอย่างเดียวก็คงไม่มี เมื่อบุคคลเข้าใจเช่นนี้แล้ว ก็เป็นเหตุไม่ขวนขวายที่เรียนรู้เรื่องบาป เรียกว่า ไม่รู้จักบาปด้วยความไม่สนใจ

บางคนก็เห็นว่าบาปและบุญเป็นเหตุสำคัญ บุญเป็นกิจที่ควรทำให้เจริญ ให้มากเท่าที่จะมากได้ ส่วนบาปเป็นกิจที่ควรละเว้นไม่กระทำโดยเด็ดขาด และอุตส่าห์พยามเรียนรู้เรื่องบาป แต่บาปมีอยู่มากมายหลายระดับ มีทั้งบาปที่เป็นของหยาบ ที่ตามได้ง่าย เช่น บาปที่เกิดจากทางกาย และวาจา และบาปบางอย่างเป็นของละเอียด ตามได้ยาก เช่น ที่เกิดจากทางใจ ก็มี เนื่องจากบุคคลต้องทำมาหากิน ไม่ได้เรียนเรื่องบาปอย่างเดียว ทำให้ไม่รู้จักบาปละเอียด

ส่วนการไม่รู้จักบาปด้วยความประมาทนั้น เพราะบาปย่อมให้ผลต่าง ๆ กัน บางอย่างให้ผลช้าบ้าง และบางอย่างให้ผลเร็วบ้าง บุคคลได้รับผลของบาปอย่างเบาทำให้บุคคลเกิดความประมาทคิดในใจว่าบาปมีผลน้อยบุคคลที่ทำบาปในโลกนี้แต่ไม่ๆได้รับผลจากการกระทำในขณะนั้น ทำให้มีความนึกคิดว่าบาปนั้นไม่ได้ให้ผลกับตน ทำให้คนๆนั้นมีความประมาท

ถ้าบาปที่ให้ผลในโลกหน้าอย่างเดียว ก็ยิ่งทำให้บุคคลเห็นผิดไปกันใหญ่
ฉะนั้น เพราะความไม่เข้าใจบาปก็เลยทำให้บุคคลเกิดความประมาท (ทั้ง กาย วาจา ใจ) ทำให้ชีวิตของตนเองตกต่ำ หาความเจริญไม่ได้ บุคคลที่หวังในความสุขในชีวิต ก็ไม่ควรทำบาป ด้วยประการทั้งปวง


พระอาจารย์คามิน กล่าวสรุปหลังจากที่เทศน์สิ้นสุดลง ความว่า “วันนี้ถือว่าเป็นการเที่ยวไปแสดงธรรมของพระภิกษุสามเณรวัดเกรียงไกรเหนือเรา วันนี้ก็มาให้ธรรมะแก่ญาติโยมในเรื่องบาปเรื่องบุญ แสดงธรรมโดยพระ สายชน อิสระธัมโม ถือว่าเป็นการให้อาหารทางใจ แก่ญาติโยม เรื่องบาป เรื่องบุญ นี้เป็นเรื่องสำคัญท่านทั้งหลาย เมื่อเช้าอาตมาได้ฟังข่าวจากโทรทัศน์ นักจัดรายการเล่าให้ฟังว่า ข่าวออกมาว่ามีวัยรุ่น เรียนจบปวช.แล้ว ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วไปลักขโมย ยามผู้รักษาความปลอดภัยจับได้ ปรากฏว่ามีเหล้ารู้สึกจะเป็นรีเจนซี ๒ กรม แล้วก็มีหมู ๑ ชิ้น น่องไก่ ๓ ชิ้น จับได้ก็ยอมรับ สอบถามประวัติว่าเรียนจบถึง ปวช.แล้วแต่ยังไม่ได้ทำงาน ก็สอบถามว่าทำไมถึงมาลักขโมยอย่างนี้ เรียนก็จบสูง เขาก็ตอบว่า ตอนนี้ผมยังไม่ได้ทำงานก็นอนคิดวาดมโนภาพไปว่า ถ้าได้นั่งนอนในห้องเย็น ๆ ดูทีวี มีเหล้าสักกรม มีกับแกล้มไก่สักน่อง นั่งทานไปคงจะมีความสุข พอมาเที่ยวห้างเห็นว่ามีอย่างที่วาดมโนภาพไว้ก็ยกเอาไปเลย

พอเรียกตำรวจ ๆ ก็มา ตำรวจก็ถามว่าทำไมคิดอย่างนั้น วาดมโนภาพอย่างนั้น แล้วเองทำไมไม่นึกวาดภาพบ้างว่า พอตัวเองลักขโมยเสร็จแล้วตำรวจจะมาจับละ

นี้คือการทำบาปนะโยม น่ะมีผล การทำบาปเป็นการทำให้เราเสื่อมเสีย มันทำให้ชีวิตเราตกต่ำ พระก็มาเทศน์ให้โยมฟัง แม้ว่าเราจะทำด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตาม ไม่รู้ไม่ชี้ ๆ พอได้ ไม่รู้แต่ชี้ นี้ น่ารำคาญ ไม่รู้แต่ดันมาชี้อีกนะ หรือว่ารู้แต่ไม่ชี้นี้สิ ก็ไม่ดีถือว่าไม่ให้ประโยชน์ รู้ด้วยชี้ด้วยถือว่านี้เป็นคุณอย่างยิ่ง บุญนี้ถือว่าทำให้เราเต็ม ใจเราก็เต็ม ความสุขก็เต็ม วันนี้น้ำก็เต็ม เราเป็นผู้มีบุญนะถึงมีน้ำเต็มบ่อเรา ถ้าบ่อแห้งถือว่าไม่มีบุญ /บาปน้ำไม่มี ถ้าเราคิดอย่างนี้ ได้เราห้ามฟ้าห้ามธรรมชาติพอได้ เช่น เราทำเขื่อนกักน้ำฝนได้ แต่ห้ามใจเรานี้สิสำคัญ เราสำคัญนะ เพราะใจเราห้ามยาก โยมต้องมาฟังเทศน์นะ เพราะมันเป็นโอสถทางใจ ถึงแม้น้ำจะท่วมก็อย่าไปเครียดนะโยม ถึงน้ำจะท่วมเราก็ไม่ต้องไปเครียดกับมัน ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ใจ ญาติโยมก็ต้องพิจารณา บ้านเราอยู่ใกล้น้ำเราก็มีน้ำกิน บ้านเราอยู่ใกล้วัดเราก็ได้ศึกษาธรรมไปด้วย ธรรมทำให้ชีวิตดีขึ้น นี้ก็เป็นโครงการใหม่ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ ครั้งแรกไปบ้านแม่ชม้อย ครั้งที่ ๒ ไปกลุ่มออมทรัพย์ พระคุณเจ้าบวชมาได้ศึกษาธรรมะ ก็เอาธรรมะมาให้ญาติโยมก็เหมือนกับเป็นการเกื้อกูลญาติโยม นะโยมนะ เพราะโยมก็เอาอาหารคาวหวานประณีตล้วนแต่ของดี ๆ ไปถวายพระที่วัด พระก็จะตอบแทนด้วยการมาให้อาหารใจแก่ญาติโยมทั้งหลาย ญาติโยมให้อาหารกายแก่พระๆก็ให้อาหารใจแก่ญาติโยมเป็นการแลกเปลี่ยนกัน วันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้ใหญ่ทวิด ยุติธรรม บ้านคลองกำนัน ม.๙ ต.ทับกฤช อ.ชุมแสง

อย่างผู้ใหญ่ก็ต้องวิดน้ำออกจากบ่อเพราะน้ำท่วมบ่อแต่ถือว่าเป็นทรัพย์ภายนอกเสื่อมได้ มันสูญเสียได้ นะโยมนะ

ขอให้ญาติโยมแสวงหาทรัพย์ทางใจให้มากเพราะทรัพย์ทางใจจะอยู่กับไปตลอดมันไม่มีทางเสื่อมมีศรัทธา มีศีลเป็นต้น มีปัญญา มีความรอบรู้ มีความเข้าใจหลายสิ่ง หลายๆ อย่าง ที่เกิดขึ้นในรอบตัวเรา เรื่องน้ำ เรื่องบรรยากาศ ต้องทำความเข้าใจกับมัน

อย่างเรื่องบาป ให้ผลคือทำให้ชีวิตตกต่ำลง เรื่องบุญทำให้เราดีขึ้นชีวิตงอกงามไพบูลย์เหมือนกับเราปลูกต้นไม้นั่นแหละโยม บุญและบาป พอทำบาปเห็นผลทันตาอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังนั่นไง ส่วนบุญเห็นผลช้าแต่มันให้ผลคุ้มค่า เหมือนกับเราปลูกต้นไม้กว่าจะงอกงามมีลูกมีผลให้เราได้เก็บกิน ต้องใช้เวลาเมื่อออกผลแล้วเราก็เก็บกินได้หลายสิบปี ได้ตลอดไปเหมือนกันเรื่องบุญ เรื่องกุศล เรื่องความชั่ว มันเป็นอย่างนี้ ก็มาพูดคุยให้ กำลังใจญาติโยม อย่างไรเราก็ต้องสู้ปัญหาชีวิต แม้จะประสบน้ำจะท่วม หน่วยงานราชการก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ถ้าท่วมมากกว่าก็คงทิ้งถุงยังชีพมาให้แล้ว อาจจะมีข้าวสารอาหารแห้ง โดยเฉพาะอย่างพื้นแผ่นดินทองของไทยเรานี้มีพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงธรรมพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งพสกนิกรของพระองค์ ที่ไหนได้รับความเดือดร้อนก็อยู่ในพระเนตรพระกัณฑ์ พระองค์ก็ช่วยเหลือ นับว่าเป็นความช่วยดีของคนไทยที่มีพระราชาผู้ทรงธรรม แล้วก็มีพระพุทธศาสนา เป็นอาหารทางใจ เป็นยารักษาใจได้อย่างดี ถือว่าพวกเราท่านทั้งหลายเป็นผู้มีโชค

 
แหล่งที่มา : Kidsdee
 
 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org