ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 

แนะนำสถานที่ปฏิบัติธรรม จังหวัดนครสวรรค์


โครงการบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ บำเพ็ญเนกขัมมบารมี บวชศีลจารินี ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปีทุกปี วัดเกรียงไกรเหนือ ต. เกรียงไกร อ.เมือง จ. นครสวรรค์ สอบถามโทร 056-354-213

นกน้อย ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย
ยามตะวันตกดิน สวยมาก บรรยากาศสงบ
ร่วมกันตักบาตรยามเช้า
นักเรียนธรรมศึกษาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ ก็มาด้วย
เดินอย่างสงบ
ออกกำลังกายก่อนเข้านอน
 
ปริวาสกรรม ที่วัดเกรียงไกรใต้ ปลายเดือนมกราคม-ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ประจำทุกป

วัดเกรียงไกรใต้ตั้งอยู่เขที่ 42 บ้านเกรียงไกร หมู่ที่ 8 ต.เกรียงไกร อ. เมือง จ.นครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายเนื้อที่ 48 ไร่ 2 งาน พื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน ทางฝั่งตะวันตก
วัดเกรียงไกรใต้เดิมชื่อว่า วัดชุมนุมสงฆ์ สร้างขึ้นเมื่อ2373 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อวัดให้สอดคล้องกับชื่อตำบล ที่ตั้งวัดในภายหลัง ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา มีโรงเรียนประถมศึกษาเป็นของทางราชการ อยู่ในวัดนี้ด้วย เจ้าอาวาสวัดเกรียงไกร คือ พระครูนิวิฐสมาคุณ (หลวงพ่อสมนึก)

ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ “ปริวาสกรรม”

เพื่อดำรงธรรมวินัยให้ยั่งยืน เพราะมีครูบาอาจารย์มาให้ความรู้ทางธรรม ทั้งด้านปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรม

วัดเกรียงไกรใต้
ตักบาตรพระนับ 100 รูป จากหลายๆ วัด ในวันเดียว
ตักบาตรทั้งทีต้องใช้หม้อหุงข้าวมาเองเลย
 
  
     

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org