ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 

เสียงธรรมออนไลน์ >>

     
  เรื่อง อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้
  เรียบเรียงโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 
พุทธวิธีชนะความโกรธ 
พุทธวิธีชนะความโกรธ ตอนที่ 1
พุทธวิธีชนะความโกรธ ตอนที่ 2
พุทธวิธีชนะความโกรธ ตอนที่ 3
พุทธวิธีชนะความโกรธ ตอนที่ 4
คิริมานนทสูตร
คิริมานนทสูตร ตอนที่ 1
คิริมานนทสูตร ตอนที่ 2
พุทธวิธีคลายโศก
พุทธวิธีคลายโศก 1
พุทธวิธีคลายโศก 2
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน ๓ เดือน
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 1
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 2
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 3
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 4
พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน 5
อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้
อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร

พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 1
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 2

สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี
สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 1
สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 2
สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี 3
พระพุทธองค์ทรงมีชัย

ทรงมีชัยชนะต่อพระยามาร
ทรงมีชัยชนะต่อสัจนิครนถ์
์ทรงมีชัยชนะต่อพกพรหม
ทรงมีชัยชนะต่อนันโทปนันทะ
ทรงมีชัยชนะต่อนางจิณจมาณวิกา
ทรงมีชัยชนะต่อองคุลีมาล
ทรงมีชัย เหนือ ช้างนาฬาคีรี
ทรงมีชัย ต่อ อาฬวกยักษ์

พลังทิพย์
พลังทิพย์
พระอานนท์พุทธอนุชา
พระอานนท์พุทธอนุชา 1
พระอานนท์พุทธอนุชา 2
พระอานนท์พุทธอนุชา 3
พระอานนท์พุทธอนุชา 4
พระอานนท์พุทธอนุชา 5
พระอานนท์พุทธอนุชา 6
พระอานนท์พุทธอนุชา 7
พระอานนท์พุทธอนุชา 8
พระอานนท์พุทธอนุชา 9
พระอานนท์พุทธอนุชา 10
     
 
 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org